_ _
_ _ _ Banner _
_
_ _ _ _ _
_
Kvalitetspolicy
 
Elsotec AB är certifierade enligt ISO9001:2015. Det är inte kvalitet som kostar pengar, utan bristen på kvalitet. Rätt kvalitet ger god lönsamhet, en god lönsamhet är avgörande för att vårt företag ska kunna överleva och utvecklas. Rätt kvalitet uppstår aldrig av en slump: den är frukten av en planerad samverkan mellan människor, teknisk kompetens, noggrannhet och effektivitet.

Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva interna mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

I samarbete med våra leverantörer ska vi aktivt verka för att uppfylla kundens uttalade och underförstådda behov. För att lyckas med den föresatsen krävs att vi levererar
  • rätt produkt i rätt tid
  • rätt kvalitet till en nöjd kund
Dessutom skall vi
  • uppfylla lagar, normer och säkerhetskrav för att våra produkter och tjänster ska vara tillförlitliga och ge trygghet genomföra våra åtaganden och tillgodose kundens önskemål
  • utföra arbete korrekt, på överenskommen tid och med kompetent och kunnig personal som samverkar för att leverera det kunden förväntar sig
  • leverera kvalitet som kunderna uppfattar som prisvärd och konkurrenskraftig
  • agera omedelbart på vad kunden uppfattar som dålig kvalitet
  • genom ständiga förbättringar av erbjudna tjänster och produkter uppnå stärkta relationer, såväl internt mellan medarbetarna som externt gentemot kunder och andra intressenter
  • kännetecknas av tillförlitlighet, ansvarstänkande, service och nytänkande
  • genomföra egenkontroll på mätbara händelser
  • genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra all personal medveten om möjligheterna att medverka till förbättrade kvalitetsmålsättningar i vår verksamhet
Exempel på effekter och åtgärder:

Order
Vi skall behandla varje order som ett föredöme för en kommande order.

Förfrågan
Vi svarar på avancerade förfrågningar inom 24 timmar. Enkla förfrågningar ska kunna besvaras omedelbart.

Leverans
Om inga hinder föreligger skall order levereras samma dag.


_ _

_ FMCC Distribution ADDRESS
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN
 
CONTACT
Telefon: +46 (0)18-56 18 00

e-mail
 
SHIP TO
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN